Aktiviteter

Virksomhedens hovedopgave er at assistere med løsning af forskellige opgaver inden for:

  • gartneri
  • landbrug
  • juletreær og pyntegrønt
  • byggeri
  • Industri og produktion

Siden stiftelsen samarbejder vi bl.a. med danske landbrugsproducenter og hjælper dem med at få løst deres opgaver igennem løbende entreprenørkontrakter på de enkelte opgaver.

Vi har meget dygtige og ansvarlige litauiske medarbejdere i vores hold. Mange af dem har arbejdet i flere år i vores virksomhed og er værdsat af vores partnere.

I dag kan vi tilbyde vores danske partnere medarbejdere, som arbejder i gartneri-, landbrugs-, byggeri- og produktionsbrancher.

Vi stræber efter at levere kvalificeret arbejdskraft til alle typer af opgaver inden for disse brancher, idet vi konstant udvider vores aktiviteter.

Vi tager et ansvar både over for vores medarbejder og vores partnere. Med hensyn til partnernes ønsker, vil vi bestræbe os på at blive bedre til det vi laver hele tiden, følge markedsudviklingen og tilpasse os de hurtigt skiftende markedsforhold. Vi er konkurrencedygtige, og vi vil bestræbe os på at forblive sådan i fremtiden. Vi arbejder altid ud fra gensidig tillid og mener at tillid er en væsentlig faktor i vores samarbejde med medarbejdere og partnere. Det bedste bevis på dette – er anbefalinger fra vores partnere.

Alt udføres i den bedste kvalitet og vil uden tvivl leve op til dine forventninger.

Gartneri

GB-DK ApS har den viden og erfaring, der skal til for at hjælpe vores partnere med plukning af frugter, grøntsager og blomster præcis når der er brug for det.

Alle opgaver inden for gardneri udføres:
- stikning
- opbinding
- pakning af planter
- klipning mm.

Juletreær og pyntegrønt

Vi har mange års erfaring inden for produktion og pasning af juletræer, pyntegrønt. Vi har mulighed for at assistere med opgaver året rundt.

Om foråret kan vi tilbyde dig vikarer, der bl.a. kan udføre opgaver som: trimning af træerne/formklipning, bryde knopperne, Top-stop, luge ukrudt, sætte fuglepinde på træerne eller binde en knækket gren op.

Vi kan tilbyde vikarer, der har ekspertise inden branchen heriblandt etablering af hegn om juletræer samt hurtig og effektiv opsætning af alle typer af skovhegn samt reparation af gamle hegn.

Alle opgaver inden for skovbrug udføres

- Manuel høst
- Manuel lugning
- Manuel plantning
- Maskinel plantning
- Juletræer og pyntegrønt mm.